“Sommer“, babyjakke i Opal

Readability

“Sommer“, babyjakke i Opal

Mate­ri­aler : Opal Drøm­me­fanger
Stør­relse : ca. 3 mnd.
Gar­nfor­bruk : 100 g
Pinne nr. : rund­pinne og strøm­pepin­ner nr. 2 12
Tilbe­hør : 6 knap­per­Bolen :
Legg opp 163 m på en rund­pinne nr 2 ½ og strikk frem og tilbake. Strikk rillestrikk ( rett på
begge sider), 5 riller, men etter 2 riller strikkes første knap­phull. Strikk knappestolpe over de
første og siste 6 masker, med 6 knap­phull i den ene siden etter ca. hver 10 rille. slik : løft av 1.
m, str. 2 r.sm., 2 kast, 2 vr.r. sm. (kas­tene str. 1 r, 1 vr.r. på vrangen)
Møn­steret på jakka strikkes etter 5. rille slik :
1 p.: * 1 vr., 4 r *, gjenta til det er 7 m igjen, 1 vr., 6 rette.
2.p.: * 1 r, 4 vr. *, gjenta til det er 7 m igjen, 7 rette.
Gjenta disse 2 pinnene til bolen måler ca 15 cm. Strikk 36 m møn­ster, fell 5 m ( under ene
ermet), strikk 69 m møn­ster, fell 5 m ( under andre ermet), strikk 36 m møn­ster.
Legg arbei­det tilside og strikk ermene.
Ermer :
Legg opp 44 m på strøm­pepin­ner nr 2 ½ og strikk 7 riller.
Øk 6 m jevnt fordelt til 50 m. Strikk møn­ster * 4 r, 1 vr * rundt.
Øk 1 m på hver side av vrang­masken midt under ermet, hver 4. omgang, til du har 70 m.
Strikk til ermet måler ca. 15 cm.
Fell 5 m midt under ermet.
Strikk et erme til.
Sett alle maskene inn på rund­pin­nen og strikk frem og tilbake igjen.
Fell for raglan slik :
Strikk første forstykke, når du har 3 m igjen, * strikk 2 m vr.r. sm, 2 r, 2 m.r. Sm *, strikk første erme til du har 3 m igjen, gjenta * — *, strikk ryggen til du har 3m igjen gjenta * — *, strikk det
andre ermet til du har 3 m igjen, gjenta * — *, strikk det andre forstykket.
Fell slik på hver rett­side til du har 101 m igjen.
Strikk 6 riller. Fell av. Sett i knapper.

© Vigdis Marie Design

Materialer : Opal Drømmefanger
Størrelse : ca. 3 mnd.
Garnforbruk : 100 g
Pinne nr. : rundpinne og strømpepinner nr. 2 1/2
Tilbehør : 6 knapperBolen :
Legg opp 163 m på en rundpinne nr 2 ½ og strikk frem og tilbake. Strikk rillestrikk ( rett på
begge sider), 5 riller, men etter 2 riller strikkes første knapphull. Strikk knappestolpe over de
første og siste 6 masker, med 6 knapphull i den ene siden etter ca. hver 10 rille. slik : løft av 1.
m, str. 2 r.sm., 2 kast, 2 vr.r. sm. (kastene str. 1 r, 1 vr.r. på vrangen)
Mønsteret på jakka strikkes etter 5. rille slik :
1 p.: * 1 vr., 4 r *, gjenta til det er 7 m igjen, 1 vr., 6 rette.
2.p.: * 1 r, 4 vr. *, gjenta til det er 7 m igjen, 7 rette.
Gjenta disse 2 pinnene til bolen måler ca 15 cm. Strikk 36 m mønster, fell 5 m ( under ene
ermet), strikk 69 m mønster, fell 5 m ( under andre ermet), strikk 36 m mønster.
Legg arbeidet tilside og strikk ermene.
Ermer :
Legg opp 44 m på strømpepinner nr 2 ½ og strikk 7 riller.
Øk 6 m jevnt fordelt til 50 m. Strikk mønster * 4 r, 1 vr * rundt.
Øk 1 m på hver side av vrangmasken midt under ermet, hver 4. omgang, til du har 70 m.
Strikk til ermet måler ca. 15 cm.
Fell 5 m midt under ermet.
Strikk et erme til.
Sett alle maskene inn på rundpinnen og strikk frem og tilbake igjen.
Fell for raglan slik :
Strikk første forstykke, når du har 3 m igjen, * strikk 2 m vr.r. sm, 2 r, 2 m.r. Sm *, strikk første erme til du har 3 m igjen, gjenta * – *, strikk ryggen til du har 3m igjen gjenta * – *, strikk det
andre ermet til du har 3 m igjen, gjenta * – *, strikk det andre forstykket.
Fell slik på hver rettside til du har 101 m igjen.
Strikk 6 riller. Fell av. Sett i knapper.

 

 

© Vigdis Marie Design


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply