Advent er ventetid…/ Advent is waiting…

Readability

Advent er ventetid…/ Advent is waiting…

engel1.jpg

Ja, advent er ven­tetid, i ordets rette forstand!!!

Jeg har venta på noe annet en stund, men gid­der ikke mer. Jeg har venta på at blogdrive-​bloggen min skulle komme tilbake, men nok er nok. Ergo lager jeg meg en egen her. Dette er foreølpig en prøve­blogg, så får vi se etter­hvert. Håper å kunne klare å lage denne selv, uten hjelp av Virtuella, men .… kjen­ner jeg meg selv rett, så hyler jeg om noen minutter!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Yes, advent is a wait­ing time, in sev­eral ways!!!

I have been wait­ing for some­thing else now. And now I’ve had enough of it. I’ve been wait­ing for my blogdrive-​blog to recover, but… So, now I’ve started my own here. It’s a first try. I hope to man­age this by my self, with­out help from Vrituella, but…as I know myself pretty well.….I pre­sume I’ll be scream­ing in a cou­ple of minutes!

engel1.jpg

Ja, advent er ventetid, i ordets rette forstand!!!

Jeg har venta på noe annet en stund, men gidder ikke mer. Jeg har venta på at blogdrive-bloggen min skulle komme tilbake, men nok er nok. Ergo lager jeg meg en egen her. Dette er foreølpig en prøveblogg, så får vi se etterhvert. Håper å kunne klare å lage denne selv, uten hjelp av Virtuella, men …. kjenner jeg meg selv rett, så hyler jeg om noen minutter!

———————————————————————————————————

Yes, advent is a waiting time, in several ways!!!

I have been waiting for something else now. And now I’ve had enough of it. I’ve been waiting for my blogdrive-blog to recover, but… So, now I’ve started my own here. It’s a first try. I hope to manage this by my self, without help from Vrituella, but…as I know myself pretty well…..I presume I’ll be screaming in a couple of minutes!


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

One Response to “Advent er ventetid…/ Advent is waiting…”

Leave a Reply