Ikke mer å gjøre? / Nothing more to do?

Readability

Ikke mer å gjøre? / Nothing more to do?

Så har jeg vært hos legen min, og han sa det ikke var mer å gjøre med hen­syn til smertene mine. Ikke annet enn å beg­ynne å bruke vanedan­nende medisiner…Vel, så må jeg det da… Men blir så sint og frus­tr­ert. Så sint at jeg ringte til Balder-​Klinikken i Oslo nå,for å få time. Og fikk time allerede 30.06. Og de lovte å se på HELE meg, og ikke bare litt her og der helt uten mål og mening… Gosh! Er livredd,men nå griper jeg i alle fall fatt i ting!!!

Måtte bare få det ut. Så mange har ringt, sendt mail og sms, let­tere å svare på denne måten!

Vis­ited my doc­tor today. And he said there was noth­ing more he could do for me. Only give me stronger med­i­cine. Med­i­cin that I would get addicted to…But.….what to do…what to do… So I went home… and got angry! I phoned a clinic in Oslo (4 hours drive from here) that works with alter­na­tiv stuff, and that promissed to look at me as a whole per­son, not just bits and pieces… And good Lord, I was told to come there June 30.! So now I’ve done it again… Hope this time some­one can give me some help!!!

I just had to get it out. Have had many mails and sms’s and it’s eas­ier for me to reach all of you in this way..

Så har jeg vært hos legen min, og han sa det ikke var mer å gjøre med hensyn til smertene mine. Ikke annet enn å begynne å bruke vanedannende medisiner…Vel, så må jeg det da… Men blir så sint og frustrert. Så sint at jeg ringte til Balder-Klinikken i Oslo nå,for å få time. Og fikk time allerede 30.06. Og de lovte å se på HELE meg, og ikke bare litt her og der helt uten mål og mening… Gosh! Er livredd,men nå griper jeg i alle fall fatt i ting!!!

Måtte bare få det ut. Så mange har ringt, sendt mail og sms, lettere å svare på denne måten!

 Visited my doctor today. And he said there was nothing more he could do for me. Only give me stronger medicine. Medicin that I would get addicted to…But…..what to do…what to do… So I went home… and got angry! I phoned a clinic in Oslo (4 hours drive from here) that works with alternativ stuff, and that promissed to look at me as a whole person, not just bits and pieces… And good Lord, I was told to come there June 30.! So now I’ve done it again… Hope this time someone can give me some help!!!

I just had to get it out. Have had many mails and sms’s and it’s easier for me to reach all of you in this way..


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

3 Responses to “Ikke mer å gjøre? / Nothing more to do?”

 1. Vigdis,

  I am a firm believer that we need to be proactive in our healthcare. It is good that you have done this and I pray that the Oslo clinic will be able to help you and relieve some of your suffering.

  Take care.

  Mary Lynn

 2. Jeg tror at klinikken i Oslo er en rigtig god idé!

  Almindelige læger kigger kun på en ting af gangen og ikke på det hele menneske. Og det hænger jo sammen det hele, så det er bedst at få det hele kigget efter og så få gjort noget ved det.

  Knus Britta (der lige straks får sendt den pakke til dig!)

 3. Dette hørtes veldig spennende ut. Lykke til!

Leave a Reply