Sjal med tre dusker , i Opal

Readability

Sjal med tre dusker , i Opal

Gar­nfor­bruk : Av 1 nøste Opal får du et lite hal­størk­læde, ca 45 x 120 cm
Av 2 nøster Opal får du et deilig, stort sjal, ca 70 x 200 cm
Pin­ner : rund­pinne nr. 3 ½, eller større (opp til 4 ½ ) om du vil ha et
luftigere sjal­Når jeg strikker sjal vel­ger jeg alltid rund­pinne, synes det er lettest å strikke med, lange pin­ner blir så i veien. Dette sjalet strikkes på tvers, altså fra ”arm til arm” om en holder sjalet ut.

* Legg opp 3 masker, strikk glattstrikk (rett på ret­ten, vrangt på vrangen)
* Øk på hver rett­side: strikk 1 maske, 1 kast, strikk så rettstrikk ut pin­nen.
* Øk helt til du synes sjalet er langt nok, da er du ved halsen og halvveis.
(Der­som du vet at du kun skal bruke ett nøste, veier du gar­net, og veier det med jevne
mel­lom­rom når du nærmer deg halv vekt. Da snur du, og vet at du har garn nok til å bli
fer­dig med pros­jek­tet )
* Så snur du og beg­yn­ner å strikke innover slik :
Du feller på hver rett­side slik : strikk 1 maske, 1 kast, ta 1 maske løs av, strikk 2 m sam­men,
ta den løse masken over, strikk rettstrikk ut pin­nen. Fort­sett med glattstrikk og felling på
ret­ten, til du har 3 masker igjen. Fell av.
* Lag en dusk i hvert hjørne.
* Der­som du ønsker, kan du hekle en kant rundt sjalet i stedet for frynser. Da kan du enten
hekle fast­masker rundt hele, eller en ”viftekant”. Da hek­ler du 5 staver i den ene spis­sen på
sjalet, hop­per over 2 masker, 1 fm, hop­per over 2 masker, 5 staver, osv.
Eller du finner din egen bord som du synes passer !

© Vigdis Marie Design

Garnforbruk : Av 1 nøste Opal får du et lite halstørklæde, ca 45 x 120 cm
Av 2 nøster Opal får du et deilig, stort sjal, ca 70 x 200 cm
Pinner : rundpinne nr. 3 ½, eller større (opp til 4 ½ ) om du vil ha et
luftigere sjalNår jeg strikker sjal velger jeg alltid rundpinne, synes det er lettest å strikke med, lange pinner blir så i veien. Dette sjalet strikkes på tvers, altså fra ”arm til arm” om en holder sjalet ut.

* Legg opp 3 masker, strikk glattstrikk (rett på retten, vrangt på vrangen)
* Øk på hver rettside: strikk 1 maske, 1 kast, strikk så rettstrikk ut pinnen.
* Øk helt til du synes sjalet er langt nok, da er du ved halsen og halvveis.
(Dersom du vet at du kun skal bruke ett nøste, veier du garnet, og veier det med jevne
mellomrom når du nærmer deg halv vekt. Da snur du, og vet at du har garn nok til å bli
ferdig med prosjektet )
* Så snur du og begynner å strikke innover slik :
Du feller på hver rettside slik : strikk 1 maske, 1 kast, ta 1 maske løs av, strikk 2 m sammen,
ta den løse masken over, strikk rettstrikk ut pinnen. Fortsett med glattstrikk og felling på
retten, til du har 3 masker igjen. Fell av.
* Lag en dusk i hvert hjørne.
* Dersom du ønsker, kan du hekle en kant rundt sjalet i stedet for frynser. Da kan du enten
hekle fastmasker rundt hele, eller en ”viftekant”. Da hekler du 5 staver i den ene spissen på
sjalet, hopper over 2 masker, 1 fm, hopper over 2 masker, 5 staver, osv.
Eller du finner din egen bord som du synes passer !

© Vigdis Marie Design


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply