Lilla sjal i lammeull

Readability

Lilla sjal i lammeull

Strikket i Røros lam­meull, ca. 300 g.
P.nr. 3 12 (strikke­fas­thet : ca. 20 m = 10 cm)En skal strikke rett hele tiden, både frem og tilbake.
Legg opp 5 m. Strikk 1. p. uten økn­ing. 2. p. str. 1 m., øk 1 m., str. 1 m., øk 1 m. på hver side av midt­masken, str. 1 m., øk 1 m., str. 1 m.
Strikk videre alle p. vek­selvis som 1. og 2. p. D.v.s. det økes 1 m. etter 1. m., foran siste m. og foran og bak midt­masken hver 2. omgang. Hullmøn­ster plasseres etter ønske. Strikk f.eks. 15 cm som over, så strikkes et hullmøn­ster over en omgang slik: Str. 1 m., X str. 2 m sm., 1 kast X Gjenta fra X til X ut pin­nen. Slutt med 1 m. rett. Strikk så f. eks. 10 cm som i beg­yn­nelsen, og en ny rad med møn­ster. Gjenta dette etter ønske. Her er vari­asjon­s­mu­lighetene store. Du kan også bare ha f.eks. 3 riller mel­lom hvert møn­ster, eller variere avs­tand ned igjen­nom hele arbei­det. Når du synes sjalet er stort nok, felles det av. Der­for er dette også en god opp­skrift til sjal for barn.
Jeg pleier å avs­lutte med å hekle en omgang med tag­ger rundt hele :
Hekle 1 fm, 3 lm, 1 fm, i en maske, hopp over 2 m, gjenta sjalet rundt.
På det lilla sjalet hek­let jeg en rad med tag­ger oppe, og en blondekant nede. Denne blondekan­ten fant jeg i HV i som­mer i et tilleggsblad.

© Vigdis Marie Design

Strikket i Røros lammeull, ca. 300 g.
P.nr. 3 1/2 (strikkefasthet : ca. 20 m = 10 cm)En skal strikke rett hele tiden, både frem og tilbake.
Legg opp 5 m. Strikk 1. p. uten økning. 2. p. str. 1 m., øk 1 m., str. 1 m., øk 1 m. på hver side av midtmasken, str. 1 m., øk 1 m., str. 1 m.
Strikk videre alle p. vekselvis som 1. og 2. p. D.v.s. det økes 1 m. etter 1. m., foran siste m. og foran og bak midtmasken hver 2. omgang. Hullmønster plasseres etter ønske. Strikk f.eks. 15 cm som over, så strikkes et hullmønster over en omgang slik: Str. 1 m., X str. 2 m sm., 1 kast X Gjenta fra X til X ut pinnen. Slutt med 1 m. rett. Strikk så f. eks. 10 cm som i begynnelsen, og en ny rad med mønster. Gjenta dette etter ønske. Her er variasjonsmulighetene store. Du kan også bare ha f.eks. 3 riller mellom hvert mønster, eller variere avstand ned igjennom hele arbeidet. Når du synes sjalet er stort nok, felles det av. Derfor er dette også en god oppskrift til sjal for barn.
Jeg pleier å avslutte med å hekle en omgang med tagger rundt hele :
Hekle 1 fm, 3 lm, 1 fm, i en maske, hopp over 2 m, gjenta sjalet rundt.
På det lilla sjalet heklet jeg en rad med tagger oppe, og en blondekant nede. Denne blondekanten fant jeg i HV i sommer i et tilleggsblad.

© Vigdis Marie Design


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply