Who’s been weaving?/Hvem har vevd?

Readability

Who's been weaving?/Hvem har vevd?

img_0827.JPG

This one I’ve done. It’s for easter. I had friends com­ing over to weave there own in Værk­st­edet, my workshop.

— — — — — — — — — — — — -

Denne har jeg laget. Til påske. Ven­ner kom og vevde sin egen i Værkstedet.

img_0826.JPG

But these are made by my hus­band. He has never woven before, but has ssen me doing it, and has craft­ing “in his fin­gers” and his soul. He has woven 4,5 m of the striped one and 2 x 1,2m of the boxed one. Ain’t he talented???

— — — — — — — — — — — -

Men disse! De er laget av min mann. Han har aldri vevd før, men har sett på meg og har håndtverk i sine fin­gre og sjel. Han har vevd 4,5 m av den stripete og 2 x 1,2 m av den med firkan­ter. Er han ikke god?

img_0827.JPG

This one I’ve done. It’s for easter. I had friends coming over to weave there own in Værkstedet, my workshop.

————————————-

Denne har jeg laget. Til påske. Venner kom og vevde sin egen i Værkstedet.

img_0826.JPG

But these are made by my husband. He has never woven before, but has ssen me doing it, and has crafting «in his fingers» and his soul. He has woven 4,5 m of the striped one and 2 x 1,2m of the boxed one. Ain’t he talented???

———————————-

Men disse! De er laget av min mann. Han har aldri vevd før, men har sett på meg og har håndtverk i sine fingre og sjel. Han har vevd 4,5 m av den stripete og 2 x 1,2 m av den med firkanter. Er han ikke god?


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply