Slavearibeid/Slavery

Readability

Slavearibeid/Slavery

img_0807.JPG

Slavear­bied!

Joda, det finnes fremde­les her i Norge! Til og med her i Kris­tiansand! Og det ver­ste? Han ser ut til å nyte det 🙂 Jeg lovet noen ven­ner å vise bilde av hva jeg holder på med i hel­gen, vel, det er dette. Vi måtte trykke flere bøker og fly­t­tet like gjerne “trykkeriet” ned fra kjøkkenloftet til bib­lioteket. Boka er beg­ynt å bli pop­ulær, og det synes jeg er utrolig kjekt. Det er jo et pro­dukt som er laget fra hjertet.

For den obser­vante: det er et lite nytt ele­ment på bor­det for den som måtte ha inter­esse av det 🙂

Slav­ery!

Yes, it still excists here in Nor­way, even here in Kris­tiansand! And the worst part? He seems to enjoy it 🙂 I promised some friends to update what I have been doing this week­end, and, well, it’s this. We had to print more books, so now we moved the whole “press” down­stairs, to our library. The book is begin­ning to get pop­u­lar, and that’s really so great! Because I’ve used my heart when mak­ing it,

The obser­vant: yes, there is a lit­tle new ele­ment on the table for those interessed 🙂

img_0807.JPG 

Slavearbied!

Joda, det finnes fremdeles her i Norge! Til og med her i Kristiansand! Og det verste? Han ser ut til å nyte det 🙂 Jeg lovet noen venner å vise bilde av hva jeg holder på med i helgen, vel, det er dette. Vi måtte trykke flere bøker og flyttet like gjerne «trykkeriet» ned fra kjøkkenloftet til biblioteket. Boka er begynt å bli populær, og det synes jeg er utrolig kjekt. Det er jo et produkt som er laget fra hjertet.

For den observante: det er et lite nytt element på bordet for den som måtte ha interesse av det 🙂

Slavery!

Yes, it still excists here in Norway, even here in Kristiansand! And the worst part? He seems to enjoy it 🙂 I promised some friends to update what I have been doing this weekend, and, well, it’s this. We had to print more books, so now we moved the whole «press» downstairs, to our library. The book is beginning to get popular, and that’s really so great! Because I’ve used my heart when making it,

The observant: yes, there is a little new element on the table for those interessed 🙂


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

2 Responses to “Slavearibeid/Slavery”

  1. Gratulerer med ny blogg! For meg tok det litt tid før jeg følte meg hjemme, men moro er det.
    Standard slavearbeid hos oss er når gubben må være hespetre 😀

  2. good article

Leave a Reply