Selekjole og topplue til baby, i Opal

Readability

Selekjole og topplue til baby, i Opal


Mate­ri­aler : Opal, fler­far­get
Stør­relse : ca. 3 mnd.
Gar­nfor­bruk : 100 g Opal
Pinne nr. : Rund­pinne nr. 2 ½ og 3, strøm­pepin­ner til bryst og seler.
Tilbe­hør : 2 knap­per til selene
Strikke­fas­thet : 28 m = 10 cm
Løpe­lengde : 100 g = 425 m
Skjørtet :
Legg opp 220 m på p.nr. 2 ½, strikk 4 riller. Bytt til p.nr. 3, og strikk glattstrikk 6 cm, fell 10 m jevnt fordelt. Strikk glattstrikk 6 cm, fell 10 m jevnt fordelt. Strikk til arb. måler 22 cm.
Livstykket :
Bytt til p.nr. 2 ½ og fell sam­tidig inn til livstykket. Antall masker skal på denne omgang minkes til 114 m. Strikk deretter vrang­bor­d­strikk : 2 rett, 2 vrang, 5 cm. Det skal nå lages knap­phull på forstykket : Strikk 11 m, strikk 2 m rett sam­men, 2 kast, 2 vridd rett sam­men, strikk 26 m, strikk 2 m rett sam­men, 2 kast, 2 vridd rett sam­men. Fort­sett å strikke vrang­bor­d­strikk til livstykket måler 6 cm. (Kas­tene strikkes 1 rett, 1 vridd rett neste omgang.)
Fell så slik : Beg­ynn i den ene siden : Fell 70 m, strikk 12, fell 20m (midt bak), strikk 12m.
Selene :
Strikk selene i vrang­bor­d­strikk 2 rett, 2 vrang, over de 12 maskene, ca. 18 cm. Fell av.
Fest alle tråder og sy knap­per i passé lengde på selene.
Det geniale med denne kjolen er at når bar­net har vokst ut av selene, kan du rekke dem opp, felle av ved kan­ten og vips, så har du et skjørt som kan brukes en god stund til !
Top­plue :
Med resten av gar­net kan du strikke en enkel
top­plue.
Legg opp på 4 pin­ner 16 m, strikk glattstrikk
og øk slik : *1 rett, 1 kast, strikk til 1 maske før siste maske, 1 kast, 1 rett*. Øk slik på hver 2. pinne til du har 102 masker på pinnene.
Strikk til øns­ket lengde eller ca 16 cm.

© Vigdis Marie Design


Materialer : Opal, flerfarget
Størrelse : ca. 3 mnd.
Garnforbruk : 100 g Opal
Pinne nr. : Rundpinne nr. 2 ½ og 3, strømpepinner til bryst og seler.
Tilbehør : 2 knapper til selene
Strikkefasthet : 28 m = 10 cm
Løpelengde : 100 g = 425 m
Skjørtet :
Legg opp 220 m på p.nr. 2 ½, strikk 4 riller. Bytt til p.nr. 3, og strikk glattstrikk 6 cm, fell 10 m jevnt fordelt. Strikk glattstrikk 6 cm, fell 10 m jevnt fordelt. Strikk til arb. måler 22 cm.
Livstykket :
Bytt til p.nr. 2 ½ og fell samtidig inn til livstykket. Antall masker skal på denne omgang minkes til 114 m. Strikk deretter vrangbordstrikk : 2 rett, 2 vrang, 5 cm. Det skal nå lages knapphull på forstykket : Strikk 11 m, strikk 2 m rett sammen, 2 kast, 2 vridd rett sammen, strikk 26 m, strikk 2 m rett sammen, 2 kast, 2 vridd rett sammen. Fortsett å strikke vrangbordstrikk til livstykket måler 6 cm. (Kastene strikkes 1 rett, 1 vridd rett neste omgang.)
Fell så slik : Begynn i den ene siden : Fell 70 m, strikk 12, fell 20m (midt bak), strikk 12m.
Selene :
Strikk selene i vrangbordstrikk 2 rett, 2 vrang, over de 12 maskene, ca. 18 cm. Fell av.
Fest alle tråder og sy knapper i passe lengde på selene.
Det geniale med denne kjolen er at når barnet har vokst ut av selene, kan du rekke dem opp, felle av ved kanten og vips, så har du et skjørt som kan brukes en god stund til !
Topplue :
Med resten av garnet kan du strikke en enkel
topplue.
Legg opp på 4 pinner 16 m, strikk glattstrikk
og øk slik : *1 rett, 1 kast, strikk til 1 maske før siste maske, 1 kast, 1 rett*. Øk slik på hver 2. pinne til du har 102 masker på pinnene.
Strikk til ønsket lengde eller ca 16 cm.

© Vigdis Marie Design


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply