Rettstrikket sjal i valgfritt garn

Readability

Rettstrikket sjal i valgfritt garn

Velg et garn som du liker, og pin­ner som passer til, gjerne noen som er minst ett nr større enn det står oppgitt som strikke­fas­thet. Sjalet blir mye luftigere.En skal strikke rett hele tiden, både frem og tilbake.

Legg opp 5 m.
1. p. strikk uten økning.

2. p. 1 r, 1 kast, 1 r, 1 kast på hver side av midt­masken, 1 r, 1 kast, 1 r.
Strikk videre alle p. vek­selvis som 1. og 2. p. D.v.s. det lages 1 kast etter 1. m, foran og bak midt­masken og foran siste m på hver 2. omgang.
Hullmøn­ster plasseres etter ønske. Strikk f.eks. 15 cm som over, så strikkes et hullmøn­ster over en omgang slik: Strikk 1 m, * 2 m sm, 1 kast * Gjenta fra * til * ut pin­nen. Slutt med 1 m rett. Strikk så f. eks. 10 cm som i beg­yn­nelsen, og en ny rad med hullmøn­ster. Gjenta dette etter ønske. Her er vari­asjon­s­mu­lighetene store. Du kan også bare ha f.eks. 3 riller mel­lom hvert møn­ster, eller variere avs­tand ned igjen­nom hele arbei­det. (Sjalet kan også stikkes helt uten hullmønster)

Når du synes sjalet er stort nok, felles det av. Der­for er dette også en god opp­skrift til sjal for barn.

Jeg pleier å avs­lutte med å hekle en omgang med tag­ger rundt hele : Hekle 1 fm, 3 lm, 1 fm, i en maske, hopp over 2 m, gjenta sjalet rundt.
Eller du finner en annen kant som du synes passer.

Dette er kun et grun­n­møn­ster og vari­asjon­s­mu­lighetene er store . Varier gjerne med ulike gar­ntyper og — tykkelser© Vigdis Marie Design

 

Velg et garn som du liker, og pinner som passer til, gjerne noen som er minst ett nr større enn det står oppgitt som strikkefasthet. Sjalet blir mye luftigere.En skal strikke rett hele tiden, både frem og tilbake.

Legg opp 5 m.
1. p. strikk uten økning.

2. p. 1 r, 1 kast, 1 r, 1 kast på hver side av midtmasken, 1 r, 1 kast, 1 r.
Strikk videre alle p. vekselvis som 1. og 2. p. D.v.s. det lages 1 kast etter 1. m, foran og bak midtmasken og foran siste m på hver 2. omgang.
Hullmønster plasseres etter ønske. Strikk f.eks. 15 cm som over, så strikkes et hullmønster over en omgang slik: Strikk 1 m, * 2 m sm, 1 kast * Gjenta fra * til * ut pinnen. Slutt med 1 m rett. Strikk så f. eks. 10 cm som i begynnelsen, og en ny rad med hullmønster. Gjenta dette etter ønske. Her er variasjonsmulighetene store. Du kan også bare ha f.eks. 3 riller mellom hvert mønster, eller variere avstand ned igjennom hele arbeidet. (Sjalet kan også stikkes helt uten hullmønster)

Når du synes sjalet er stort nok, felles det av. Derfor er dette også en god oppskrift til sjal for barn.

Jeg pleier å avslutte med å hekle en omgang med tagger rundt hele : Hekle 1 fm, 3 lm, 1 fm, i en maske, hopp over 2 m, gjenta sjalet rundt.
Eller du finner en annen kant som du synes passer.

Dette er kun et grunnmønster og variasjonsmulighetene er store . Varier gjerne med ulike garntyper og – tykkelser© Vigdis Marie Design


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply