Hekling, masse hekling.

Readability

Hekling, masse hekling.

Jeg er bitt av hek­le­basillen for tida. Finner stadig nye unnskyld­ninger til å beg­ynne på nye ting 😉

008

Lap­peteppe , p.nr. 3.75, der jeg hek­ler med 12 ulike farger i Pt2, hver farge har forskjel­lig møn­ster henta fra boka på bildet. Og så har jeg hekla en rad med halvs­taver rundt alle stavene i ubleika Pt2. Når alle er fer­dige, skal jeg hekle dem sam­men med kjede­masker på vranga.

006

På neste bilde sees starten på et nytt lap­peteppe, denne gang strikket i Smart og Falk. Hva jeg skak med alle tep­pene? Vel.…jeg har 11, snart 12 barnebarn. Kan­skje jeg skal lage 12 ulike tep­per, legge dem i kista, og så kan de velge et når de blir vok­sne??? Det var sant, jeg har gitt bort kista.…..

001

Jeg er bitt av heklebasillen for tida. Finner stadig nye unnskyldninger til å begynne på nye ting 😉

008

Lappeteppe , p.nr. 3.75, der jeg hekler med 12 ulike farger i Pt2, hver farge har forskjellig mønster henta fra boka på bildet. Og så har jeg hekla en rad med halvstaver rundt alle stavene i ubleika Pt2. Når alle er ferdige, skal jeg hekle dem sammen med kjedemasker på vranga.

006

På neste bilde sees starten på et nytt lappeteppe, denne gang strikket i Smart og Falk. Hva jeg skak med alle teppene? Vel….jeg har 11, snart 12 barnebarn. Kanskje jeg skal lage 12 ulike tepper, legge dem i kista, og så kan de velge et når de blir voksne??? Det var sant, jeg har gitt bort kista……

001


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

One Response to “Hekling, masse hekling.”

  1. Så tøffe lapper. Lykke til med lappeteppene 😉
    Ha en fin dag!
    Hilsen Caza

Leave a Reply