Lue i lace (hullstrikk)

Readability

Lue i lace (hullstrikk)


Mate­ri­aler : Opal, Drøm­me­fanger.
Pinne nr. : 3

Legg opp 140 m på pinne nr. 3.
Strikk 2 vridd rett, 2 vrang frem og tilbake 10 omganger. ( Sy sam­men etterpå)
Beg­ynn å strikke lace (hullmøn­ster) :
1. omg. : *1 vrang, 2 rett sam­men, 1 rett, 1 kast, 1 rett, 1 kast, 1 rett, 2 vridd
rett sam­men, 1 vrang *, gjenta fra * til * omgan­gen rundt.
2., 4., 6. og 8. omg.: * 1 vrang, 7 rette, 1 vrang * , omgan­gen rundt.
3. omg. : *1 vrang, 2 rett sam­men, 1 kast, 3 rett, 1 kast, 2 vridd rett sam­men, 1 vrang *,
gjenta fra * til * omgan­gen rundt.
5. omg. : *1 vrang, 1 rett, 1 kast, 2 vridd rett sam­men, 1 rett, 2 rett sam­men, 1 kast, 1 rett,
1 vrang*, gjenta fra * til * omgan­gen rundt.
7. omg. : *1 vrang, 2 rett, 1 kast, løft 1 maske rett av, strikk 2 rett sam­men, løft den løse
masken over, 2 rett, 1 vrang*, gjenta fra * til * omgan­gen rundt.
Disse 8 omgan­gene strikkes til sam­men 6 ganger.

Da strikkes det slik :
* 7 rett, 1 vrang*, 4 omganger.
* 2 rett sam­men, 5 rette, 1 vrang*, 1 omgang.
* 6 rette, 1 vrang*, 3 omganger.
* 2 rett sam­men, 4 rette, 1 vrang*, 1 omgang.
* 5 rette, 1 vrang*, 3 omganger.
* 2 rett sam­men, 3 rette, 1 vrang*, 1 omgang.
* 4 rette, 1 vrang*, 3 omganger.
* 2 rett sam­men, 2 rette, 1 vrang*, 1 omgang.
* 3 rette, 1 vrang*, 3 omganger.
* 2 rett sam­men, 1 rette, 1 vrang*, 1 omgang.
* 2 rette, 1 vrang*, 1 omgang.
* 2 rett sam­men, 1 vrang*, 1 omgang.
* 2 rett sam­men *, 1 omgang.
Trekk gar­net gjen­nom de resterende maskene.

© Vigdis Marie Design


Materialer : Opal, Drømmefanger.
Pinne nr. : 3

Legg opp 140 m på pinne nr. 3.
Strikk 2 vridd rett, 2 vrang frem og tilbake 10 omganger. ( Sy sammen etterpå)
Begynn å strikke lace (hullmønster) :
1. omg. : *1 vrang, 2 rett sammen, 1 rett, 1 kast, 1 rett, 1 kast, 1 rett, 2 vridd
rett sammen, 1 vrang *, gjenta fra * til * omgangen rundt.
2., 4., 6. og 8. omg.: * 1 vrang, 7 rette, 1 vrang * , omgangen rundt.
3. omg. : *1 vrang, 2 rett sammen, 1 kast, 3 rett, 1 kast, 2 vridd rett sammen, 1 vrang *,
gjenta fra * til * omgangen rundt.
5. omg. : *1 vrang, 1 rett, 1 kast, 2 vridd rett sammen, 1 rett, 2 rett sammen, 1 kast, 1 rett,
1 vrang*, gjenta fra * til * omgangen rundt.
7. omg. : *1 vrang, 2 rett, 1 kast, løft 1 maske rett av, strikk 2 rett sammen, løft den løse
masken over, 2 rett, 1 vrang*, gjenta fra * til * omgangen rundt.
Disse 8 omgangene strikkes til sammen 6 ganger.

Da strikkes det slik :
* 7 rett, 1 vrang*, 4 omganger.
* 2 rett sammen, 5 rette, 1 vrang*, 1 omgang.
* 6 rette, 1 vrang*, 3 omganger.
* 2 rett sammen, 4 rette, 1 vrang*, 1 omgang.
* 5 rette, 1 vrang*, 3 omganger.
* 2 rett sammen, 3 rette, 1 vrang*, 1 omgang.
* 4 rette, 1 vrang*, 3 omganger.
* 2 rett sammen, 2 rette, 1 vrang*, 1 omgang.
* 3 rette, 1 vrang*, 3 omganger.
* 2 rett sammen, 1 rette, 1 vrang*, 1 omgang.
* 2 rette, 1 vrang*, 1 omgang.
* 2 rett sammen, 1 vrang*, 1 omgang.
* 2 rett sammen *, 1 omgang.
Trekk garnet gjennom de resterende maskene.

© Vigdis Marie Design


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply