Hønsestrikk

Readability

Hønsestrikk

Jeg er ikke let­tlurt, og lar meg heller ikke fange av øyeblikksimpulser.….
Ok, av og til.…..
Ok, som oftest.….
Det ble igangsatt høns­es­trikk i gruppa Olje­byen på Uformelt, og jeg hoppa på!! “Alle” strikker samme skjerf, men du ver­den så forskjel­lige de blir! Jeg str­ever litt med mitt, og har lagt det på vent. Mine fin­gre likte verken garn eller pin­ner akku­rat nå, men snaaaaart!
008

Jeg er ikke lettlurt, og lar meg heller ikke fange av øyeblikksimpulser…..
Ok, av og til……
Ok, som oftest…..
 
Det ble igangsatt hønsestrikk i gruppa Oljebyen på Uformelt, og jeg hoppa på!! «Alle» strikker samme skjerf, men du verden så forskjellige de blir! Jeg strever litt med mitt, og har lagt det på vent. Mine fingre likte verken garn eller pinner akkurat nå, men snaaaaart!
 
 008
 

 


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply

»