Folklore!

Readability

Folklore!

Jeg er visst til de store pros­jek­ter for tiden!!

Helmi, og også Folk­lore.

Den blir strikket i Man­darine, Super­soft fra Holst garn, og Ele­fant, Black­hill fra Gar​nud​sag​.dk. Pinne nr 3 12.

001

Jeg var for­resten hos Ken­neth på Gar­nudal­get for­rige fredag, og kjøpte litt garn.…. litt til meg og litt til ven­ner.… OK, mest til meg!

Vi hadde nem­lig jen­te­tur til Dan­mark, meg, mine 2 døtre og Sid­sel. Vi “besøkte” selvsagt BIlka, Stof2000, Shop­pen, og jeg vet ikke hva.

Her er resul­tatet fra gar­nhan­de­len, det OPPI kof­fer­ten er visst mitt.…..:

001

 

Jeg er visst til de store prosjekter for tiden!!

Helmi, og også Folklore.

Den blir strikket i Mandarine, Supersoft fra Holst garn, og Elefant, Blackhill fra Garnudsag.dk. Pinne nr 3 1/2.

001

Jeg var forresten hos Kenneth på Garnudalget forrige fredag, og kjøpte litt garn….. litt til meg og litt til venner…. OK, mest til meg!

Vi hadde nemlig jentetur til Danmark, meg, mine 2 døtre og Sidsel. Vi «besøkte» selvsagt BIlka, Stof2000, Shoppen, og jeg vet ikke hva.

Her er resultatet fra garnhandelen, det OPPI kofferten er visst mitt……:

001


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply