For salg/ For sale

Readability

For salg/ For sale

Jeg vil legge ut fer­dige varer for salg her, er det noe du ønsker deg, sender du meg en mail på virre.​vapp@​yahoo.​com.

Prisen og infor­masjon står under varen, frakt vil komme i til­legg. Varen sendes når beløpet er kom­met inn på min konto. Det vil også bli mulig å betale til min Paypal-​konto.

I’ll be adding items for sale here, if there is any­thing you wish to but, con­tact me on virre.​vapp@​yahoo.​com.

The price and info on the item will be under each photo, ship­ping will be added to the price. The item will be sent when it is paid. It will be able to pay to my Paypal-​account.

Jeg vil legge ut ferdige varer for salg her, er det noe du ønsker deg, sender du meg en mail på virre.vapp@yahoo.com.

Prisen og informasjon står under varen, frakt vil komme i tillegg. Varen sendes når beløpet er kommet inn på min konto. Det vil også bli mulig å betale til min Paypal-konto.

I’ll be adding items for sale here, if there is anything you wish to but, contact me on virre.vapp@yahoo.com.

The price and info on the item will be under each photo, shipping will be added to the price. The item will be sent when it is paid. It will be able to pay to my Paypal-account.